Wedgar

Det finns flera olika typer utav wedgar. Man brukar prata om Pitching medge , Gap Wedge, Sand Wedge och Lob Wedge.

Pitching wedge- (Loft 44-48) En pitching wedge (PW) ingår i så gott som alla järnset som säljs och den har samma design som dina övriga järnklubbor i ditt sett,

Gap Wedge – (Loft 50-54) Gap wedgen är en väldigt viktig klubba eftersom den täcker upp avståndet mellan din PW och din lob/sand Wedge. Det gör att när du hamnar på det avståndet kan du svinga normalt, du behöver inte trycka på en lob/sand Wedge eller svinga en lugn PW.

Sand wedge – (Loft 56-58) Detta är en medge som är formad för att glida igenom sanden i bunkrarna mycket lättare. Det gör att bollen lys lättare ut bunkern och stannar snabbare på gren.

Lob Wedge – (Loft 59-64)  Lob wedgen är den klubban som har högst grader utav alla klubbor. Denna medge används för att lyfta upp bollen så högt som möjligt i luften. Det gör att  bollen kommer brant ner på green och stannar fort. En bra klubba att använda runt om green när du behöver få stopp på bollen fort.